Lektion 3 – Modersmål og forældresamarbejde (dannelse)

Advertisements

Lektion 2 – Interkulturelle perspektiver (multi- & monoidentiteter)

Tosprogethed som resource

Et gennemgående tema igennem dagens tekster og undervisning har været forskellige perspektiver og debatten omkring hvordan og i hvilken grad, at vi kan se flersprogede elever, som havende ekstra resourcer til at lære et nyt sprog i skolen. Blommaert (2010:8) vil argumentere for at ens sprogrepertoirer er trunkerede i.e., fordi man ikke lærer eller har hele sprog, men derimod dele af sprog afhængigt individets omgivelser: »highly specific ’bits’ of language and literacy combined in a repertoire that reflects the fragmented and highly diverse life-trajectories and environments«. Man kan bruge sine sprogrepertoirer selvom de er trunkerede og bruges i forskellige situationer, kontekster og relationer, som en styrke (resource) når man lærer nye sprog, men man kan også inkludere en klasses samlede farverige sprogbillede, som et udgangspunkt for at lære elever om respekt, accept, anerkendelse, åbenhed, tolerance i forhold til forskelligehed og herunder især forskellige kulturer. “Derfor arbejdes der i multikulturalistisk undervisning hyppigt med fordomsbekæmpelse blandt eleverne og opdragelse til kulturelt ligeværd gennem etablering af positive kulturmøder” (Buchardt  & Fabrin:16-17).

Lektion 1 – Sprog, diversitet, identitet og kultur

Det jeg har bidt mest mærke i i dag er hele diskussionen og definitionen af sprog og dét at være tosproget (og flersproget for den sags skyld). I vores gruppe (1) diskuterede vi tosprogethed og kom frem til, at man er tosproget når ens andetsprog er et andet end det der tales i det samfund man bor i. At det er en gave personligt og samfundsmæssigt og det kan være en udfordring pædagogisk og didaktisk (i praksis, på institutioner og socialt). Hvilket hænger sammen med hvad Cenoz (2000) siger, at tosprogede elever kan have en fordel og flere sproglige resourcer ift. sprogindlæring og herved også en større kreativ evne indenfor læring af nye sprog.

Vi har også arbejdet med vores egne sprogportrætter, der faktisk viste sig at have mange flere sprog end forventet.